At-ease/tr

From DreamsIT
< At-ease
Revision as of 19:54, 17 April 2020 by Pfyh (talk | contribs) (1 revision imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

At-ease > tr

at-ease, PHP'nin @ error control operatörüne güvenli bir alternatif sağlayan bir PHP kütüphanesidir. Neden @ kullanmanız için PHP kodlama kuralları sayfasındaki "Hata işleme" bölümüne bakın. Kod başlangıçta MediaWiki'ye r4261 içinde tanıtıldı ve sonra MediaWiki 1.26 geliştirme döngüsü sırasında ayrı bir kütüphaneye ayrıldı.

Kullanım[edit | hide all | hide | edit source]

\Wikimedia\AtEase\AtEase::suppressWarnings();
file_get_contents( $path );
\Wikimedia\AtEase\AtEase::restoreWarnings();

Ayrıca bakınız[edit | hide | edit source]